FENSMARK
NET

Skoler, SFO og Børnehaver

Børnehuset Himmelhøj
 Aldersintegreret Institution  

Alfehøjvej 85
 Fensmark
 4684 Holmegaard
5588 7560

 

himmelhoej@naestved.dk
 Leder Lisbet Gluud
 lmglu@naestved.dk

Stjernerne 25450641
Planeterne 25450642
Solene 25450643
Skyerne 25450643
Regnbuerne 25450645

Mælkebøtten
 Aldersintegreret Institution 

Kildegårdsvej 33 A og B
 Fensmark
 4684 Holmegaard
5588 7260 - 5588 7261

 

maelkeboetten@naestved.dk

Leder Anja Tantzau
anran@naestved.dk

Den Selvejende Privatinstitution
Børnehuset

Svinget 15,
4684 Holmegaard

tlf. 33148890

 

Holmegaardskolen

Holmegaardskolen

Villavej 2, Fensmark, 
4684 Holmegaaard

Består af flg. afdelinger

Frit Fensmark SFO

Fensmark

Toxværd skole

Holme Olstrup skole

 

Tlf. 5588 4600

E-mail: holmegaardskolen@naestved.dk

  Se mere om hele Næstved området på  Næstvedsiden sfo fritfensmark
 

 Det er gratis at være med på Fensmark.net,
se mere om mulighederne under priser og betingelser

Copyright JABO 2013