FENSMARK
NET

Fensmark historie og miljø

Fensmarks historie set fra Ole Lang Petersen

Læs her Oles historie om dengang da han "kom til" Fensmark

Personer:

Christian Winther

Digter, født i Fensmark præstegård d. 29. juli 1796, død 30.12.1876 i Paris.

Wikipedia skriver om Christian Winther

Fensmark kirkes hjemmeside:
Chr. Winthers Morgenselskab den 29. juli Digteren Christian Winther og Fensmark

Bygninger og godser

Fensmark kirke

Holmegaard Gods

Ejer det meste af højmosen  se wikipedia , se Holmegaard Gods egen side

Holmegaard glasværk

Grundlagt i 1825 af enkegrevinde J.H.V.Danneskiold-Samsoe Wikipedia skriver, Den store Danske skriver

Gisselfeld Kloster

Ejer store dele af Holmegaard mose, Porsmosen og Hesede skov

Broksø Gods

Ejer af Broksø enge

Fensmark Brugs  

Se Næstved bladets artikel d. 19-12010

Seværdigheder

Holmegaard Mose

Herfra kom energien i form af tørv til Holmegaards Glasværk, men ifølge fund har der også være talrige bopladser i den ældre stenalder.

Se Den store danske,   

Se             Holmegård mose hjemmeside

Se Holmegaard mose kommiteen

 

 

 Det er gratis at være med på Fensmark.net,
se mere om mulighederne under priser og betingelser

Copyright JABO 2013